SPECIAL DAYS
DATE
Edatharikathukavil Pilleru Thalappoli 05/01/2017
Makaravilakku 14/01/2017
Edatharikathukavil Devaswom Thalappoli 03/02/2017
Dwajaprasthishta Dinam 07/02/2017
Mahasivarathri 24/02/2017
Guruvayur Ulsavam Kalasarambham 28/02/2017
Poonthaanam day 02/03/2017
Thathwa Kalasam 06/03/2017
Sahasra Kalasam 07/03/2017
Ulsavaarambam,Aanayottam,Kodiyettam 08/03/2107
Kumbhathil makam Shraddam 11/03/2017
Ulsavam 8th day,Ulsavabali 15/03/2017
Ulsavam 9th day,Pallivetta 16/03/2017
Ulsavam 10th day,Aaraattu 17/03/2017
Sree Rama Navami 05/04/2017
Vishu Namaskaram,vishukani 14/04/2017
Vaishakha Arambham 27/04/2017
Akshyathrithiya-Balarama Jayanthi 28/04/2017
Vaisakham Last Day 25/05/2017
Karkitaka Vavu 23/07/2017
Illamnira 28/07/2017
Thripputhari 26/08/2017
Uthradam Kazhchakula Samarppanam 03/09/2017
Thiruvonam 04/09/2017
Sreekrishna Jayanthi/Ashtami Rohini 12/09/2017
Durgashtami 28/09/2017
Mahanavami 29/09/2017
Vijayadasami-Vidyarambham 30/09/2017
Ekadasi Vilakkarambham 31/10/2017
Krishnageethi Dinam 15/11/2017
Mandalakaalarambham 16/11/2017
Melpathur Prathima Stthapana Dinam 23/11/2017
Guruvayur Ekadasi 30/11/2017
Dwadasi-Dwadasipanam samarpanam 01/12/2017
Narayaneeya Dinam 13/12/2017
Edatharikathukavil Paattaarambham 16/12/2017
Kuchela Dinam 20/12/2017
Kalabhattam,Mandalakaalarambham 26/12/2017
Auspicious Days